Predmeti

FDM2MDF
Montaža dokumentarnih formi

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+0
Smjer: Film i mediji

-

Angažovani predavači: