Predmeti

FDM1SDZ
Snimanje i dizajn zvuka

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+1
Smjer: Film i mediji

-

Angažovani predavači: