Predmeti

FU2TF
Teorija filma

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Film i mediji

  

Angažovani predavači: