Predmeti

FDM1KS
Osnovne tehnike krojenja i šivenja

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Modni dizajn

Osnovne tehnike krojenja i šivenja

Angažovani predavači: