Predmeti

NIM2
Naučno-istraživački modul 2

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Ne
Fond časova:
Smjer: Modni dizajn

--

Angažovani predavači: