Predmeti

FDM1UVM2
Uvod u video montažu II

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Film i mediji

--

Angažovani predavači: