Predmeti

FDM1KSV
Kamera - Svijetlo

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Film i mediji

--

Angažovani predavači: