Predmeti

FDMSTS
Scenario televizijske serije

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Film i mediji

   

Angažovani predavači: