Predmeti

FDM3SJ6
Strani jezik

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova:
Smjer: Film i mediji

Strani jezik u Centru za strane jezike UDG

Angažovani predavači: