Predmeti

FDM3DP
Diplomski rad

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Film i mediji

  

Angažovani predavači: