Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Veselin Vukotić

Veselin Vukotić , ekonomista, redovni profesor i Rektor Univerziteta Donja Gorica; rođen u Piperima 05.08.1949; otac Napoleon, majka Ljubica, rođena Ivanović. Završio Ekonomski fakultet u Podgorici 1971, magistrirao 1977, doktorirao 1980. na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Oženjen, supruga Ljiljana, rođena Kovačević; kćerke Milica, Milena i Marija.

Osnivač privatnog univerziteta UDG. Član međunarodnog društva Mont Pelerin Society. Autor ideje i rukovodilac postdiplomskih studija „Preduzetnička ekonomija“; osnivač i predsjednik Instituta za strateške studije i projekcije; Centra za preduzetništvo i ekonomski razvoj; saradnik Instituta društevnih nauka u Beogradu i naučni rukovodilac tradicionalnog skupa: „Ekonomija i tranzicija“; i utemeljivač i naučni rukovodilac skupa „Božićne rasprave o ekonomiji“. Utemeljivač i glavni urednik međunarodnog časopisa „Preduzetnička ekonomija“. Predjsednik Saveza ekonomista Crne Gore. Predsjednik Euro-atlantskog kluba Crne Gore. Autor ideje i koncepta: Crna Gora- mikrodržava i idejni tvorac čitavog ekonomskog sistem u Crnoj Gori. Utemeljivač ekonomskog liberalizma odnosno ideologije slobodnog tržišta u Crnoj Gori. Bio član republičke vlade CG i Savezne vlade Anta Markovića, ministar za privatizaciju i preduzetništvo. Bio je potpredsjednik Savjeta za privatizaciju. Specijalizacije: Rusija, Engleska, Škotska i SAD. Govori engleski i ruski. Bavi se fudbalom i karateom. Najznačajnije knjige: „Statistička analiza produktivnosti rada“, „Privatizacija“, „Strategija ekonomskih reformi u Crnoj Gori“, „Koncepcijske osnove novog ekonomskog sistema u Crnoj Gori“, „Makroekonomski računi i modeli“, „Psiho-filozofija biznisa“, „Opasne riječi“ i „Konstitucionalna ekonomija“. Objavio oko dvesta pedeset članaka u domaćim i stranim časopisima. Liberalno-demokratskog političkog opredjeljenja; reformista. Vjeroispovjest pravoslavna; nacionalnost- Crnogorac. Adresa: UDG, Donja Gorica. E-mail: vukotic@cg.yu , www.vukotic.cg.yu .

Bogato društvo i slobodni pojedinci na opštem i srećna porodica i mirna savjest na ličnom nivou jesu moje osnovne ideje vodilje.

www.vukotic.net

dr Veselin Vukotić
Predmeti
Kontakt podaci