Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Dragana Radevic

Obrazovanje

 • Završila Osnovnu školu “Vladimir Nazor” u Podgorici, kao đak generacije i Gimnaziju “Slobodan Škerović” u Podgorica, Prirodno-matematički smjer, kao nosilac diplome Luča;
 • Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, smjer Preduzetništvo i biznis, Univerzitet Crne Gore, 2000. godine; prosječna ocjena 10. Kao svršeni student I godine Fakulteta, dobila prestižnu studentsku nagradu “19. decembar” za 1997. godinu, koju dodjeljuje Skupština opštine Podgorica. Na posljednjoj godini studija, na nivou Univerziteta Crne Gore, proglašena najboljim studentom u oblasti društvenih nauka za 1999/2000.
 • Odbranila magistarsku tezu pod nazivom “Životni standard i mjerenje bogatstva u teoriji i praksi: primjena u Crnoj Gori” na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, Univerzitet Crne Gore; maj 2004;
 • Odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom “Ekonomska efikasnost versus socijalna jednakost u državi blagostanja” na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, Univerzitet Crne Gore, decembar 2007. godine;
 • Više studijskih putovanja i specijalizacija u inostranstvu u organizaciji Centra za medjunarodni privatni biznis CIPE, SAD (2000-2005), Svjetska banka, SAD (2002-2007), OECD, Francuska (2006), Hayek Fondacija i UNDP, Slovačka (2004-2007), London School of Economics (2009),
 • Dimitar A. Tsenov Academy of Economics - Svishtov, Bulgaria, Erasmus + (2018) itd.
 • Učestvovala u radu preko 30 međunarodnih konferencija i u većini slučajeva prezentovala sopstveni istraživački rad.


Važniji radovi

 • Ivanović, Petar; Radević, Dragana; Tinaj, Sandra, 2018, „Preduzetništvo, renta i rentijerstvo“, Naučni skup „Preduzetništvo vs. rentijerstvo“, Centar za ekonomska istraživanja, Institut društvenih nauka, Beograd, str.129-142, ISBN 978-86-7093-201-2, COBISS.SR-ID 263976204
 • Nick Williams, Dragana Radevic, Cristian Gherhes, Tim Vorley, The nature of corruption affecting entrepreneurship in transition economies: Some lessons from Montenegro; South East European Journal of Economics and Business, Volume 12 (2) 2017, 31-45; DOI: 10.1515/jeb-2017-0014
 • Radević, Dragana, 2017 “Public policy recommendations in the area of youth entrepreneurship”, United Nations Development Programme (UNDP) in Montenegro, ISBN 978-9940-614-28-7, COBISS.CG-ID 33827600
 • Vujošević, Nina; Radević Dragana, 2016 “Are Foreign Direct Investments Enough for Economic Growth – Case of Montenegro”, 5th REDETE Conference “Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies:
Is Free Trade Working For Transitional And Developing Economies? Ekonomski fakultet Banja Luka, 687-684, ISBN 978-99938-46-54-3
 • Ivanović, Petar; Radević, Dragana; Tinaj, Sandra, 2016, „Migrations and EU – Economic Perspective“, Naučni skup „Seobe i razvoj“, Centar za ekonomska istraživanja, Institut društvenih nauka, Beograd, str.100-107, ISBN 978-86-7093-164-0, COBISS.SR-ID 223311116
 • Ivanović, Petar; Radević, Dragana, 2015, „Rast stanovništva, globalizacija i proizvodnja hrane“, Naučni skup „Globalizacija i kultura“, Centar za ekonomska istraživanja, Institut društvenih nauka, Beograd, str.161-167, ISBN 978-86-7093-157-2
 • Ivanović, Petar; Radević, Dragana, 2014, „Ekonomske slobode i razvoj – uticaj javnih poltiika?“, Naučni skup „Antiliberalizam i ekonomija“, Centar za ekonomska istraživanja, Institut društvenih nauka, Beograd, str.131-137, ISBN 978-86-7093-152-7, COBISS.SR-ID 207396108
 • Ivanović, Petar; Radević, Dragana, 2013, „Obrazovanje i razvoj – uticaj javnih poltiika?“, Naučni skup „Obrazovanje i razvoj“, Centar za ekonomska istraživanja, Institut društvenih nauka, Beograd, str.79-87, ISBN 978-86-7093-144-2, COBISS.SR-ID 198449676
 • Ivanović, Petar; Radević, Dragana (2012), “Interaction Thesis and EU Enlargement”, "Law, Rules and Economic Performance: ‪A Conference in Honor of Professor Svetozar Pejovich”, Belgrade, University of Belgrade, Faculty of Law
 • Ivanović, Petar; Radević, Dragana, 2012, „Da li je Maltus bio u pravu?“, Naučni skup „Stanovništvo i razvoj“, Centar za ekonomska istraživanja, Institut društvenih nauka, Beograd, str.102-111, ISBN 978-86-7093-140-4, COBISS.SR-ID 190853900
 • “Entrepreneurial University – case of Montenegro”, co-author, 2011, ICEIRD – International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, paper published in Conferences Proceedings, ISBN 978-608-65144-2-6, str 934-941
 • "Preduzetnicki univerzitet ",  u Crna Gora u XXI stoljeću - u eri kompetitivnosti: nauka i tehnologija, Podgorica: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti,str. 293-307
 • Fiscal Reform in Montenegro: Price of Immediate Competitiveness or Investment for the Future? Croatian Economic Institute in Zagreb, 2010, co-author
 • Preduzetnički univerzitet, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2010
 • Barijere u Crnoj Gori: efekat ledenog brijega, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti 38 “Ekonomske slobode i razvoj”, 2009
 • Moral consequences of the economic growth, published by Institute of social sciences – Center for economic researches, “Moral and economy”, Belgrade 2008
 • Welfare state – society euthanasia?, “Entrepreneurial economy”, volume XV, Podgorica 2008
 • Korporativno upravljanje u bankama, koautor; Zbornik radova: Korporativno javno upravljanje u funkciji razvoja konkurentnosti, Miločerski ekonomski forum, Savez ekonomista Srbije i Savez ekonomista Crne Gore, 2007
 • Ekonomija i sociologija, objavljeno u ediciji Instituta društvenih nauka – Centra za ekonomska istraživanja, “Kultura i razvoj”, Beograd 2007
 • Poverty and Environmental Impacts of Electricity Price Reforms in Montenegro, Policy Research Working Paper 4127, koautor, The World Bank 2007. (Available at Social Science Research Network - SSRN: http://ssrn.com/abstract=960627)
  Državna intervencija u funkciji efikasnosti, Zbornik radova: Preduzetnička ekonomija, volume XII, Podgorica 2006
  Država blagostanja i poreska konkurencija, objavljeno u ediciji Instituta društvenih nauka – Centra za ekonomska istraživanja, “Biznis i država”, Beograd 2006
 • Povećenjem ekonomskih sloboda do uklanjanja barijera za razvoj biznisa u Crnoj Gori?, Household Survey Report #12, ISSP, Podgorica 2005
 • EBRD kao institucionalni investitor: razvoj konkurentnosti gasarske industrije u Crnoj Gori – Case study ProGas AD Podgorica, Zbornik radova: Konkurentnost i evropski put, Miločerski ekonomski forum, Savez ekonomista Srbije i Savez ekonomista Crne Gore; 2005
 • Između slobode i sigurnosti: da li je država blagostanja dobro rješenje?, objavljeno u ediciji Instituta društvenih nauka – Centra za ekonomska istraživanja, “Pojedinac i država”, Beograd 2005.
  Pravo na nejednakost – pokretač razvoja” Zbornik radova: Preduzetnička ekonomija, volume VII, Podgorica 2004
  Living Standards and Poverty in Montenegro, ko-autor sa Kathleen Beegle, ISSP i Svjetska banka, Podgorica 2003.


Radno iskustvo

 • Nakon šestomjesečnog volonterskog staža, u periodu od novembra 2000. do novembra 2002. godine, radi u Centru za preduzetništvo i ekonomski razvoj (CEED) kao menadžer projekta, a nakon toga i kao direktor programa, zadužena za razvoj istraživačkih kapaciteta CEED-a. U okviru ove odgovornosti, u periodu od četiri godine, koordinira više istraživanja o barijerama za razvoj privatnog sektora u Crnoj Gori, u saradnji sa međunarodnim organizacijama.
 • Od marta 2005. godine, specijalizuje se za pružanje konsalting usluga korporativnom sektoru: malim i srednjim preduzećima i za rad sa stranim investitorima
 • Od 2001. saradnik je Instituta za strateške studije i projekcije
 • U periodu od marta 2004. do maja 2006. godine, bila je angažovana kao demonstrator na Ekonomskom fakultetu, smjer Preduzetništvo, na predmetu Preduzetništvo i biznis plan.
 • Član je Društva ekonomista i menadžera Crne Gore i Odbora za žensko preduzetništvo Privredne komore Crne Gore.
 • U periodu 2008-2009 bila je član Borda direktora udruženja biznis inkubatora SENSI Network, a u periodu 2009-2010, član Borda direktora AmCham Montenegro.
 • Od 2010. do 2014. godine, bila je član Savjeta Gradonačelnika Glavnog Grada Podgorice.
 • Član je radnih grupa za pregovore sa Evropskom Unijom za poglavlja 18 – Statistika i 20 – Industrijska politika i preduzetništvo.
 • Angažovana je kao izvršni direktor naučno-istraživačke institucije Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER), licencirane od strane Ministarstva nauke
 • Od 2014. godine član je Upravnog odbora Port of Adria, Bar.

 

dr Dragana Radevic
Predmeti
Kontakt podaci