Predmeti

FDM3P
Preduzetnistvo

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Modni dizajn

Kako motivisati studenata da u poslu postigne ono što shodno svojim mogućnostima može postići?

Preduzetništvo se definiše kao sposobnost pojedinca da svoje ideje pretvori u akcije. Podrazumijeva kreativnost, inovaciju i spremnost da se preuzme rizik, kao i sposobnost pojedinca da planira i upravlja projektima kako bi ostvario zacrtane ciljeve. Izučavanje predmeta podrazumijeva: lični razvoj studenta (izgradnju samopouzdanja, motivaciju, jačanje preduzetničkog načina razmišljanja, jačanje želje za postignućem i inspiraciju za akciju); poslovni razvoj (osnove tehničke i finansijske pismenosti kako bi student bio u mogućnosti da razmišlja o samozaposlenju); razvoj preduzetničkih vještina (networking, kreativno rješavanje problema, traženje prilika, prezentacione vještine, liderske sposobnosti, saradnja sa okruženjem, poznavanje lokalnih kulturnih normi i njihov uticaj na preduzetnički poduhvat, izrada biznis plana i sl). Izučavanje predmeta doprinosi porastu individualne vrijednosti studenata na tržištu znanja.

Angažovani predavači: