Predavači

Saradnik
Monika Perković

Monika Perković je rođena 29.04.1998. u Podgorici.

Završila je Osnovnu školu “Marko Miljanov” u Podgorici. Nakon završene osnovne škole, upisala je Stručnu medicinsku školu koju je završila sa odličnim uspjehom.

Godine 2017. upisala je Fakultet za dizajn i multimediju, smjer grafički dizajn na Univerzitetu Donja Godica. Diplomirala je u septembru 2020. godine odbranivši diplomski rad na temu „Film i nove tehnologije”.  Nakon završenih studija započinje pripravnički rad na Fakultetu za dizajn i multimediju, smjer grafički dizajn, gdje obavlja administrativne poslove fakulteta. Godine 2022. upisuje master studije na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju.

Bila je učesnica mnogih projekata i seminara.

Trenutno je angažovana kao saradnica u nastavi na predmetima “Digitalna fotografija” i “Motion Design” na Fakultetu za dizajn i multimediju.

Govori crnogorski, engleski i albanski jezik, a služi se italijanskim i španskim.

Monika Perković
Predmeti
Kontakt podaci