Predmeti

FDM3DF
Digitalna fotografija

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 1+1
Smjer: Grafički dizajn

Digitalna fotografija

Angažovani predavači: