Predavači

Saradnik
mr Petar Vasilić

Rođen u Beogradu 14.09.1994. godine. Nakon završene X gimanzije „Mihajlo Pupin“ upisuje Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu, na smeru Grafički dizajn, gde je diplomirao 2018. godine. Na smeru Grafika i knjiga je završio master studije 2020. godine, sa radom iz oblasti pisma i tipografije, a 2021. upisuje doktorske studije, smer Primenjene umetnosti i dizajn. Ternutno radi kao asistent na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na studijskom programu Grafičko inženjerstvo i dizajn, gde drži vežbe iz oblasti grafičkog dizajna i tipografije.

mr Petar Vasilić
Predmeti
Kontakt podaci