Predmeti

FDM2TG
Tipografija

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+1
Smjer: Modni dizajn

Tipografija

Angažovani predavači: