Predmeti

FDM1TCS1
Tehnike crtanja i slikanja 1

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Grafički dizajn

Tehnike crtanja i slikanja 1

Angažovani predavači: