Predavači

Docent
Doc. Svetlana Dragojević

Mr Svetlana Dragojević

predavač – saradnik na Fakultetu za dizajn i multimedije

Biografija

http://www.svetlana-dragojevic.com

Mr Svetlana Dragojević je u periodu od 1986 do 1992. godine osnovne studije završila na dva fakulteta Univerziteta Crne Gore. Diplomirala je 1992. godine na Kulturološkom fakultetu na Cetinju (odsjek za konzervaciju i restauraciju likovnih djela), a nakon studijskog boravka u Londonu, u periodu od 1992-1999. godine, 2000. godine je diplomirala i na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju (smjer slikarstvo). Magistrirala je slikarstvo na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju 2021. godine. Student je druge godine doktorskih studija Fakulteta umjetnosti (smjer Teorija savremene umjetnosti) Univerziteta Donja Gorica.

Profesionalni angažman Svetlane Dragojević predstavlja koherentno umjetničko djelovanje, vidljivo iz njene bogate biografije kako u Crnoj Gori tako i u inostranstvu. Mr Svetlana Dragojević je član ULUCG – Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore i vanredni član DANU – Dukljanske Akademije Nauka i Umjetnosti.

UMJETNIČKI RAD

Likovna poetika Svetlane Dragojević pod nazivom „Urbane utopije“ rezultat je dvadesetogodišnjeg stvaralaštva, promišljanja pa i načina življenja. Predstavlja sublimaciju bavljenja temom grada i nastavak interesovanja za grad. Naglasak je na značaju i funkciji, ali i materijalizaciji grada kojeg zapažamo.

NAGRADE

Svetlana Dragojević je za svoja umjetnička ostvarenja nagrađena brojnim crnogorskim i internacionalnim priznanjima, među kojima se izdvajaju: nagrada „Milunović, Stijović, Lubarda“ Umjetničkog paviljona Udruženjalikovnih umjetnika Crne Gore iz 2015. godine; Nagrada VI Internacionalnog Bijenala akvarela Savremene galerije Zrenjanin iz 2007. godine; Nagrada Podgoričkog likovnog salona, JU Muzeji i galerije Podgorice iz 2006. godine; Memorijalna nagrada Agnes Reeve za slikarstvo Umjetničkog udruženja Čelsi (Chelsea Art Society) u Londonu, iz 1988. godine; Nagrada Winsor&Newton Young Artist Award, Kraljevskog Instituta za slikare akvareliste (Royal Institute of Painters in Watercolours) u Londonu, iz 1998. godine; kao i nagrada Laing Art Competition, Mall Galerije u Londonu, iz 1997. godine.

IZLOŽBE

Svetlana Dragojević je učestvovala na više od 200 grupnih izložbi i realizovala 30 samostalnih izložbi u Crnoj Gori i inostranstvu. Predstavljala je Crnu Goru nizom projekata u vidu samostalnih izložbi po pozivu, među kojima se izdvajaju: izložba u CerModern muzeju u Ankari, organizovana od strane Zavoda za međunarodnu saradnju Vlade Crne Gore, 2011. godine; Antalija Art Show,organizovana u Antaliji od strane Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore, 2011. godine; izložba u galeriji St.James Cavallier, organizovana od strane St. James Centra za kulturu u La Valeti, 2004. godine; izložba u Američkoj ambasadi u Sarajevu, 2014. godine; Izložba 4 Savremena Crnogorska slikara, organizovana odstrane Galerije Oliver u Skoplju, 2003. godine.

 Ostvarila je učešće na brojnim kolektivnim izložbama popozivu kao što su: Jesenji Salon (Salon d’’Automne) u Parizu 2005. godine; izložba “Savremeni Crnogorski umjetnici” organizovana u okviru manifestacije Grad Kulture, 2003. godine; izložba “Balkan House” organizovana u okviru Olimpijade u Atini, 2004. godine; VII Bijenale akvarela u Zrenjaninu, 2007. godine; kao i izložba “Savremena Crnogorska umjetnost”, organizovana od strane Deutche Wellea, u Kelnu, 2000. godine.

Njeni radovi su izlagani u prestižnim institucijama kao što su: Mall Galleries u Londonu; Chelsea Town Hall u Londonu; Broadway Gallery u Njujorku; CerModern, Nacionalni muzej Turske, u Ankari; Grand Palaise, Nacionalni muzej, u Parizu; Muzej Grada Skoplja; JU Muzeji i galerije Podgorice; Muzej Cetinja; Muzej Kotora; Muzej Budve I dr.

PUBLIKACIJE

Umjetnički radovi Svetlane Dragojević publikovani su u monografiji „Crnogorski Slikari“, objavljenoj 2010. godine, u izdavaštvu CID; Leksikonu likovne umjetnosti Crne Gore, objavljenom 2022 godine, u izdavaštvu Crnogorske akademije nauka i umjetnosti; u internacionalnom stručnom časopisu Artists&Illustrators, u avgustovskom izdanju, iz 1998. godine kao i u velikom broju kataloga.

https://www.scribd.com/document/93390609/URBANA-UTOPIJA-2010

Stvaralaštvo Svetlane Dragojević bilo je tema dokumentarnih emisija naučno-obrazovnog programa RTCG, među kojima se izdvajaju: „Likovna umjetnost Crne Gore“ iz 2020. godine i „Autoportreti“ iz 2003. godine.

https://youtu.be/q7NgZvwKmEM

STUDIJSKI BORAVCI

Osim što je u periodu od 1992-1999. godine studijski boravila u Velikoj Britaniji i ostvarila učešće na 15 internacionalnih izložbi, važno je napomenuti i rezidencijalne projekte u vidu samostalnih izložbi i studijskih boravaka u Sakramentu, Kalifornija, 2016. godine; Njujorku, 2013. godine; La Valeti, 2003. Godine; koji uključuju i brojna predavanja i radionice.

PEDAGOŠKI RAD

Mr Svetlana Dragojević bila je angažovana na Fakultetu likovnih umjetnosti, Univerziteta Crne Gore, kao saradnik u nastavi, u klasi prof. Rajka Todorovića (odsjek slikarstvo), na predmetima Slikanje 1 i Ilustracija od 2010 do 2011. godine.Od 2015. godine angažovana je na Univerzitetu Donja Gorica kaopredavač – saradnik na Fakultetu za dizajn i multimediju, na predmetima Tehnikecrtanja i slikanja 1 i 2; i predmetima Ilustracija 1 i 2. U periodu od 2018 do 2022. godine bila je angažovana kao mentor u izradi 40 diplomskih radova.

Organizovala je brojne projekte za studente, među kojima: Izložbu u Galeriji Pizana, na kojoj je učestvovalo 46 studenata, organizovanu 2016. godine; izložbu u okviru “Baddy Bear” projekta, organizovana u saradnji sa Njemačkom ambasadom; učešće u organizaciji projekta sa Fakultetom likovnih umjetnosti na Cetinju, Fakultetom vizuelnih umjetnosti u Podgorici i Srednjom školom “Petar Lubarda”, u okviru kojeg je odabrano 11 studentskih radova I osvojena druga nagrada na konkursu na temu lik i djelo Svetog Petra Cetinjskog, Fondacije Sveti Petar Cetinjski, 2018. godine; Izložbu u galeriji 42 na Cetinju i izložbu u galeriji “Art space – Pizana” u Podgorici, 2018. godine; projekat u organizaciji Unicefa na kojem je učestvovalo 25 studenata sa ukupno 80 radova, 2018. godine; projekat “Evropske Inspiracije” – Vizuelna prezentacija pregovaračkih poglavlja očima mladih umjetnika, u saradnji sa EU Info Centrom, na kojem je učestvovalo 18 studenata sa ukupno 23 rada, izloženih u Galeriji Centar, Centra savremene umjetnosti u Podgorici; i Filozofskom fakultetu u Nikšiću, 2021. godine; izložbe “Portfolio nenasilja” i “Pobunjena Venera” iz 2022. godine.

 

Svetlana Dragojević
Predmeti
Kontakt podaci