Predavači

Saradnik
Svetlana Dragojević

Rođena u Kotoru 1968, Crna Gora.

 

Završila Likovnu akademiju i Fakultet restauracije i konzervacije 1992. Studijski 7 godina boravila u Londonu i na Malti.

Član ULUCUG od 1999.

NAGRADE

 

-Kraljevski Institut Slikara Akvarelista, London, 1997.

-Nagrada za najbolju sliku Londonske regije, Laing Art, London, 1998.

-Nagrada "W&N Young Artist", Kraljevski Institut Slikara, London, 1998.

-Memorijalna Nagrada "Agnes Reeve", za najbolju sliku izložbe, Chelsea, Umjetničko Udruženje, London, Velika Britanija 1998.

-Nagrada Podgoričkog likovnog salona, za najbolju sliku, Podgorica, 2006.

-Nagrada VII Internacionalnog Bijenala akvarela, Zrenjanin, Srbija, 2007

Svetlana Dragojević
Predmeti
Kontakt podaci