Predmeti

FDM1TBF
Teorija boje i forme

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Grafički dizajn

Teorija boje i forme

Angažovani predavači: