Predmeti

FDM2CAD2
CAD2

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Grafički dizajn

CAD2

Angažovani predavači: