Predavači

Saradnik iz prakse
Branko Gazdić

Obrazovna i interesna polja: matematika, fizika, programiranje, računarska grafika, biznis.
Matematika:
    – Na PMF Podgorica napravio programsku simulaciju Matematičke analize (2);
    – Potpuna programska simulacija rješavanja proizvoljnog matematičkog izraza;
Softveri:
    – Instalacija prve kompjuterske mreže u CG (1991.);
    – Softverski paket za upravljanje univerzitetom (1991.), PG, BG, NS, SA;
    – Softverski paket za upravljanje Zavodom za udžbenike CG (1992.);
    – Projekat informacionog sistema za časopise "Monitor", "Vreme", “Vijesti” (1997.);
    – Softverski paket za upravljanje svim procesima u grafičkom preduzeću (2008.);
    – Praćenje poslova Inžinjerske komore CG (2008.);
    – Upravljanje poslovima Košarkaškog saveza CG (2011.);
    – Softverski paket za centralno zakazivanje pacijenata KBC PG - Min. zdravlja (2013.);
    – Projekat TelemontEKG - osnov projekta jeste razvoj, validacija i primjena telemedicinskog sistema
      TELEMONTEKG za brzu dijagnostiku bolesti srca u Crnoj Gori (2015.)(HERIC PROJECT grant ministarstva
      nauke, partner KBC-u)
Grafika:
    – Saradnik-predavač na predmetu “Informatika” na Filozofskom fakultetu NK i Pomorskoj školi Kotor (1993-4.);
    – Saradnik-predavač na predmetu “Kompjuterska grafika” na Višim rač. školama PMF i ETF PG (1997-2000.);
    – Grafička podrška časopisu Monitor (1990-2003.);
    – Dizajn svih proizvoda “Plantaže” (1993-2011.);
    – Grafički identitet vina “Medun”, nagrada za najdizajn proizvoda, Sajam u NS (2007.);
    – Druga nagrada za dizajn Grba i zastave Crne Gore (2006.);
    – Grafički konsultant i tehnički korektor Zavoda za udžbenike CG (1995-2014.);
    – Sajtovi: ZUNSCG, IKCG...
    – Prva elektronska učila (knjige) u Crnoj Gori (“Informatika 6”, predškolski komplet “Figo”) (2012-13.);
    – Interaktivni udžbenici sa kontrolom mobilnih uređaja (tableta) u učionicama (Ministarstvo prosvjete
       Crne Gore 2014.);
Biznis:
    – Osnivač, vlasnik i direktor firme Studio MOUSE (46 zaposlenih, kompletna grafička podrška), među prvih
       pet firmi u Crnoj Gori 2005-2006. (1995-2012.);
    – Osnivač, vlasnik i direktor preduzeća “Studio Branko” (2012–)

Branko Gazdić