Predmeti

FDM3GD3
Graficki dizajn 3

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 16
Obavezan: Da
Fond časova: 6+4
Smjer: Grafički dizajn

Graficki dizajn 3

Angažovani predavači: