Predmeti

FDM3PD
Portfolio dizajn

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova: 2+0
Smjer: Grafički dizajn

Rad predmeta odvija se kroz predavanja i radionice posvecene uvodu, razmatranju i formalnoj konceptualnoj analizi i razlicitim umjetnickim akcijama, projekta, strategija, tehnika i pojava u oblasti vizuelne percepcije.

Angažovani predavači: