Predavači

Docent
Doc. dr Vladimir Dimovski

Rođen sam 1978. godine u Novom Sadu. 1999. godine upisujem Akademiju umetnosti u rodnom gradu, grupa za Grafiku, na kojoj sam diplomirao 2004. Godinu dana kasnije upisujem magistarske studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, grupa za Istoriju moderne umetnosti, sa kojih prelazim na doktorske studije na kojima 2012. branim tezu "Manifest kao posebno delo avangarde". Od 2003. do 2016. godine radim kao nastavnik u gimnaziji i srednjoj školi za dizajn u Novom Sadu. Godine 2016. sam se zaposlio na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na Departmanu za Grafičko inženjerstvo i dizajn, na kom sam radio kao docent do novembra 2022. godine. Od 2019. godine sarađujem sa Fakultetom za dizajn i multimediju na Univerzitetu Donja Gorica, na koji sam prešao novembra 2022. godine. Predajem više predmeta na osnovnim i master studijama.

aktivnosti u oblasti kulture:

  • član Programskog saveta za nastup Republike Srbije na 58. Bijenalu savremene umetnosti u Veneciji 2019. godine
  • član Ocenjivačke komisije za odabir najboljeg master rada odbranjenog na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu koju dodeljuje Spomen zbirka Pavla Beljanskog
  • član Programskog saveta galerije likovne umetnosti Poklon zbirka Rajka Mamuzića
  • pisanje tekstova i otvaranje izložbi
  • autor serije predavanja za građane pod nazivom "Razumeti umetnost"
dr Vladimir Dimovski