Predmeti

FDM1TOMD1
Teorija i osnove modnog dizajna 1

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Modni dizajn

Teorija i osnove modnog dizajna 1

Angažovani predavači: