Predmeti

FDM1TCS2
Tehnike crtanja i slikanja 2

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4+4
Smjer: Modni dizajn

Tehnike crtanja i slikanja 2

Angažovani predavači: