Predmeti

FDM1TOMD2
Teorija i osnove modnog dizajna 2

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4+4
Smjer: Modni dizajn

Teorija i osnove modnog dizajna 2

Angažovani predavači: