Predmeti

FDM3CAD3
CAD3

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 1+1
Smjer: Modni dizajn

CAD3

Angažovani predavači: