Predmeti

FDM2PAVM3
Produkcija audio-vizuelnih medija

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Film i mediji

--

Angažovani predavači: