Predmeti

FDM2VAG
Video animacija i grafika

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova: 1+1
Smjer: Film i mediji

--

Angažovani predavači: