Predmeti

FDM2PAVM
Preduzetništvo u audio-vizuelnim medijima

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Film i mediji

--

Angažovani predavači: