Predmeti

FDMPF
Psihologija i film

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova: 2+0
Smjer: Film i mediji

       

Angažovani predavači: