Predmeti

FDM1RDV
Režija dokumentarnog videa

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Film i mediji

-

Angažovani predavači: