Predmeti

FDM1KP
Kreativno pisanje

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Film i mediji

--

Angažovani predavači: