Predmeti

FDMUOP
Umjetničko oblikovanje prostora

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Film i mediji

  

Angažovani predavači: