Predmeti

FDM1VK
Vizuelne komunikacije

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2
Smjer: Grafički dizajn

Vizuelne komunikacije

Angažovani predavači: