Predmeti

FDM2IL
Ilustracija

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 1+2
Smjer: Grafički dizajn

Ilustracija

Angažovani predavači: