Predmeti

FDM2CAD1
CAD 1

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+1
Smjer: Grafički dizajn

CAD 1

Angažovani predavači: