Predmeti

FDM2GD1
Grafički dizajn 1

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 3+2
Smjer: Grafički dizajn

Grafički dizajn 1

Angažovani predavači: