Predmeti

FDM2GD2
Grafički dizajn 2

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4+4
Smjer: Grafički dizajn

Grafički dizajn 2

Angažovani predavači: