Predmeti

FDM2IL
Ilustracija

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2
Smjer: Modni dizajn

Ilustracija

Angažovani predavači: