Predmeti

FDM1TOGD2
Teorija i osnove grafičkog dizajna 2

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Grafički dizajn

Teorija i osnove grafičkog dizajna 2

Angažovani predavači: