Predmeti

FDM1TOGD1
Teorija i osnove grafičkog dizajna 1

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Grafički dizajn

Teorija i osnove grafičkog dizajna 1

Angažovani predavači: